zavřít
Miloš Melčák

poslanec

Věk:
83
Narození:
19. 4. 1939 , Zlín
Znamení:
beran   |  aktuální horoskop
Výška:
přidej výšku
Hodnotit:
Líbí Nelíbí

2 se líbí, 6 se nelíbí

ODEBÍRAT NOVINKY O TÉTO OSOBNOSTI

Ing. Miloš Melčák, CSc. Volební kraj: Zlínský Klub: Nezařazení Poslanecká sněmovna (1996 - 1998), (2002 - 2006), (od 2006) Narozen: 19.4.1939 ve Zlíně Rodinný stav: ženatý, otec 3 dětí, dědeček 4 vnoučat Zaměstnavatel: Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR Sněmovní 4, 118 26 Praha 1 - Staré Město tel: 25717 2144 , fax: 25753 4995, e-mail: melcakm@psp.cz Funkce: poslanec (od 7. 12. 2006 nezařazený) Vzdělání: 1967–1979 Externí aspirantura na katedře obráběcích a tvářecích strojů, VUT Brno, Fakulta strojní – diplom č. 8436 1957–1962 VUT Brno, Fakulta strojní, Technologie obrábění – diplom č. 11809 1953–1957 SPŠ strojnická, Zlín Absolvované odborné kurzy: 2000 Problematika Evropské unie (podle usnesení vlády ČR č. 841/1999) Odborné komise: 31.1. 2001 – 24.10.2002 člen Řídícího výboru operačního programu pro sektor průmyslu MPO 31.1. 2001 – 24.10.2002 předseda Hodnotitelské komise pro oblast investic do lidských zdrojů 2. 8. 2000 – 9. 7. 2002 člen Offsetové komise MPO pro realizaci kompenzujících transakcí 1. 8. 2000 – 28. 2. 2001 předseda Rady MPO ČR pro jakost 1. 2. 1996 – 31. 5. 1996 člen výboru Fondu VUT pro vědy a umění Přehled o praxi: 15.6.2002 – dosud poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 6.8.2004 - dosud člen Stálé delegace do Parlamentního shromáždění RE Parlamentní shromáždění RE 16.7.2002 – dosud člen Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny PČR 12.9.2006 – dosud člen Ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny PČR 15.9.2006 – dosud místopředseda Finančního podvýboru ÚPV PS PČR 27.9.2006 – dosud člen Podvýboru pro dopravu Hospodářského výboru PS PČR 27.9.2006 – dosud ověřovatel Podvýboru pro podnikatelské prostředí HV PS PČR 4.10.2006 – dosud člen Podvýboru pro suroviny, odpady, obnovitelné zdroje a ochranu klimatu Výboru pro životní prostředí PS PČR 18.10.2006 – dosud předseda Podvýboru pro dopravu Hospodářského výboru PS PČR 16.11.2006 – dosud člen Podvýboru pro zpravodajské služby Výboru pro bezpečnost PS PČR 10.1.2007 – dosud člen Podvýboru pro kontrolu obchodu s vojenským materiálem Výboru pro obranu PS PČR 24.9.2004 – 15.6.2006 člen Výboru pro evropské záležitosti PS Parlamentu ČR 27.11.2002 – 15.6.2006 člen Podvýboru pro podporu malého a středního podnikání 2.12.2002 – 15.6.2006 člen Podvýboru pro zpravodajské služby VOB PS PČR 29.1.2003 – 15.6.2006 člen Podvýboru pro vědu a vysoké školy VVVKMT PS PČR 6.8.2004 – 15.6.2006 člen Stálé delegace do Parlamentního shromáždění RE 6.8.2004 – dosud člen výboru pro ekonomické záležitosti a rozvoj PS RE 26.1.2003 – dosud člen tzv. monitorovacího výboru PS RE 22.10.2002 – 31.12.2005 člen Dozorčí rady Fondu národního majetku ČR 1.8.1999 – dosud Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (od 9. 7. 2002 uvolněn pro výkon funkce poslance PS PČR) 1.1.2001 – 9.7.2002 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR ředitel odboru poradců ministra 1.4.2000 – 31.12.2000 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR vrchní ředitel sekce průmyslu a správy majetku 4.5.2000 – 20.11.2000 předseda dozorčí rady Sokolovská uhelná, a.s. – IČO: 49790072 1.8.1999 – 31.3.2000 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR poradce ministra 30.8.1999 – 28.11.2003 místopředseda dozorčí rady ZPS, a.s. Zlín – IČO: 00009393 (německý model) – od 21. 1. 2000 předseda 1.9.1999 – 31.8.2000 FaME VUT Brno – vedlejší pracovní poměr 16.9.1998 – 31.8.1999 FaME VUT Brno vysokoškolský učitel - výrobní management, řízení projektů 1.7.1998 – 16.9.1998 FaME VUT Brno manažer pro hospodářskou činnost 1.6.1996 – 19.6.1998 poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2.7.1996 – 19.6.1998 člen Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS místopředs. Podvýboru pro vědu a vysoké školy VVVKMT PSPČR člen Podvýboru pro kontrolu Rozpočtového výboru PS PČR 13.3.1997 – 19.6.1998 člen Podvýboru pro zpravodajské služby VOB PS PČR 4.7.1996 – 19.6.1998 stálá delegace do Parlamentního shromáždění Rady Evropy člen Výboru pro vědu a technologii PS RE člen Podvýboru pro technologickou politiku a energii PS RE člen Podvýboru pro vědeckou politiku a etiku PS RE člen tzv. monitorovacího výboru PS RE 1.7.1994 – 31.5.1996 IME FT VUT Brno - FaME VUT Brno (FaME od 31. 10. 1995) pedagogicko-vědecký pracovník - výrobní management 2.1.1963 – 30.4.1994 ZPS Zlín (IČO: 000009393): ZPS, a.s., Zlín (od 8.9.1993) Závody přesného strojírenství, a.s. (do 8.9.1993) Závody přesného strojírenství, státní podnik (do 31.12.1990) Závody přesného strojírenství, národní podnik (do 1.7. 1989) 17.3.1993 – 24.2.1994 ZPS - KLUB, a.s. (IČO: 47916915) ředitel, místopředseda představenstva 22.2.1992 – 16.3.1993 Firemní škola, ředitel 1.6.1991 – 21.2.1992 Informační systémy, otázky koncepce. 22.3.1991 – 31.5.1991 Útvar „Progresivní metody řízení“ samostatný vývojový pracovník 1.3.1990 – 21.3.1991 Výrobní divize obráběcích strojů zástupce vedoucího výrobní divize - pověřen řízením montáží 1.7.1984 – 28.2.1990 Výroba obráběcích strojů vedoucí oddělení "Diagnostika a oživování NC strojů" 1.1.1980 – 30.6.1984 ŘKJ - výstupní kontrola sériové výroby technická diagnostika číslicově řízených obráběcích strojů vedoucí referent 1973 – 31.12.1979 Obchodně technické služby - oddělení servisu, inspekce a reklamací diagnostik poruch NC strojů a zástupce vedoucího oddělení 1964 – 1973 Konstrukce revolverových soustruhů - číslicově řízené stroje RPK 25, RPN 25, RPN 63, RP 63 NC, RPN 63 A, RQ 63 NC projektant - vedoucí konstrukční skupiny 1963 – 1964 Technickoorganizační rozvoj (od 2.1.1963), konstruktér Akademické funkce: 1.2.1996 – 31.5.1996 proděkan pro vědu, zahraniční styky a propagaci fakulty 1.10.1995 – 31.1.1996 člen akademického senátu FaME 1.10.1995 – 31.1.1996 člen akademického senátu VUT Brno Publikační činnost: Autor jednoho a spoluautor dalších dvou vynálezů, autor, případně spoluautor 40 článků v časopisech a přednášek na seminářích, konferencích nebo kurzech pořádaných většinou Domy techniky ČS VTS, jejichž text byl publikován ve sbornících z těchto akcí, autor 19 odborných přednášek na seminářích a konferencích bez publikovaného textu, autor nebo spoluautor 7 učebních textů, 6 studií, 1 výzkumné zprávy a 3 návodů (převážně se jedná o návody na odstraňování poruch NC strojů), oponentní nebo lektorské posudky na 1 knihu, 10 výzkumných zpráv, 45 diplomových prací posluchačů vysokých škol včetně závěrečných prací pomaturitního studia a 2 kandidátské disertační práce. Vedení a konzultace 33 odborných prací (převážně diplomové práce), podíl na organizaci 34 odborných konferencí, výstav (převážně mezinárodních), kurzů nebo seminářů. Osm mých prací bylo citováno jinými autory (celkem 22 citací). Veřejné funkce: 1.9.2004 – dosud Člen Rady vlády ČR pro bezpečnost silničního provozu http://wtd.vlada.cz/vrk/vrk.htm 14.11.1998 – 31.10.2002 Člen Zastupitelstva města Zlína 19.11.1994 – 13.11.1998 Člen Zastupitelstva města Zlína Politické funkce: 1.1.1999 – 27.1.2007 Člen Předsednictva ČSSD 1.1.1999 – 9.2.2007 Předseda pracovní komise NHK ČSSD pro průmyslovou politiku 1.1.1999 – 10.2.2007 Člen odborné komise ČSSD pro vědu a technologie (garant P ČSSD) Členství v politických stranách: 15.3.1991 – 10.2.2007 ČSSD 1961 – 1970 KSČ (vyloučen pro „pravicový oportunismus“ a nesouhlas se vstupem vojsk 21. srpna 1968) …zobrazit celý životopis

Upravit životopis

Životopis

Ing. Miloš Melčák, CSc.
Volební kraj: Zlínský
Klub: Nezařazení
Poslanecká sněmovna (1996 - 1998), (2002 - 2006), (od 2006)

Narozen: 19.4.1939 ve Zlíně

Rodinný stav: ženatý, otec 3 dětí, dědeček 4 vnoučat

Zaměstnavatel: Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR
Sněmovní 4, 118 26 Praha 1 - Staré Město
tel: 25717 2144 , fax: 25753 4995,
e-mail: melcakm@psp.cz

Funkce: poslanec (od 7. 12. 2006 nezařazený)
Vzdělání: 1967–1979 Externí aspirantura na katedře obráběcích a tvářecích strojů, VUT Brno, Fakulta strojní – diplom č. 8436
1957–1962 VUT Brno, Fakulta strojní, Technologie obrábění – diplom č. 11809
1953–1957 SPŠ strojnická, Zlín

Absolvované odborné kurzy: 2000 Problematika Evropské unie (podle usnesení vlády ČR č. 841/1999)

Odborné komise: 31.1. 2001 – 24.10.2002 člen Řídícího výboru operačního programu pro sektor průmyslu MPO
31.1. 2001 – 24.10.2002 předseda Hodnotitelské komise pro oblast investic do lidských zdrojů
2. 8. 2000 – 9. 7. 2002 člen Offsetové komise MPO pro realizaci kompenzujících transakcí
1. 8. 2000 – 28. 2. 2001 předseda Rady MPO ČR pro jakost
1. 2. 1996 – 31. 5. 1996 člen výboru Fondu VUT pro vědy a umění

Přehled o praxi: 15.6.2002 – dosud poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
6.8.2004 - dosud člen Stálé delegace do Parlamentního shromáždění RE Parlamentní shromáždění RE
16.7.2002 – dosud člen Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny PČR
12.9.2006 – dosud člen Ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny PČR
15.9.2006 – dosud místopředseda Finančního podvýboru ÚPV PS PČR
27.9.2006 – dosud člen Podvýboru pro dopravu Hospodářského výboru PS PČR
27.9.2006 – dosud ověřovatel Podvýboru pro podnikatelské prostředí HV PS PČR
4.10.2006 – dosud člen Podvýboru pro suroviny, odpady, obnovitelné zdroje a ochranu klimatu Výboru pro životní prostředí PS PČR
18.10.2006 – dosud předseda Podvýboru pro dopravu Hospodářského výboru PS PČR
16.11.2006 – dosud člen Podvýboru pro zpravodajské služby Výboru pro bezpečnost PS PČR
10.1.2007 – dosud člen Podvýboru pro kontrolu obchodu s vojenským materiálem Výboru pro obranu PS PČR
24.9.2004 – 15.6.2006 člen Výboru pro evropské záležitosti PS Parlamentu ČR
27.11.2002 – 15.6.2006 člen Podvýboru pro podporu malého a středního podnikání
2.12.2002 – 15.6.2006 člen Podvýboru pro zpravodajské služby VOB PS PČR
29.1.2003 – 15.6.2006 člen Podvýboru pro vědu a vysoké školy VVVKMT PS PČR
6.8.2004 – 15.6.2006 člen Stálé delegace do Parlamentního shromáždění RE
6.8.2004 – dosud člen výboru pro ekonomické záležitosti a rozvoj PS RE
26.1.2003 – dosud člen tzv. monitorovacího výboru PS RE
22.10.2002 – 31.12.2005 člen Dozorčí rady Fondu národního majetku ČR
1.8.1999 – dosud Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (od 9. 7. 2002 uvolněn pro výkon funkce poslance PS PČR)
1.1.2001 – 9.7.2002 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
ředitel odboru poradců ministra
1.4.2000 – 31.12.2000 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
vrchní ředitel sekce průmyslu a správy majetku
4.5.2000 – 20.11.2000 předseda dozorčí rady Sokolovská uhelná, a.s. – IČO: 49790072
1.8.1999 – 31.3.2000 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
poradce ministra
30.8.1999 – 28.11.2003 místopředseda dozorčí rady ZPS, a.s. Zlín – IČO: 00009393
(německý model) – od 21. 1. 2000 předseda
1.9.1999 – 31.8.2000 FaME VUT Brno – vedlejší pracovní poměr
16.9.1998 – 31.8.1999 FaME VUT Brno
vysokoškolský učitel - výrobní management, řízení projektů
1.7.1998 – 16.9.1998 FaME VUT Brno
manažer pro hospodářskou činnost
1.6.1996 – 19.6.1998 poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
2.7.1996 – 19.6.1998 člen Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS
místopředs. Podvýboru pro vědu a vysoké školy VVVKMT PSPČR
člen Podvýboru pro kontrolu Rozpočtového výboru PS PČR
13.3.1997 – 19.6.1998 člen Podvýboru pro zpravodajské služby VOB PS PČR
4.7.1996 – 19.6.1998 stálá delegace do Parlamentního shromáždění Rady Evropy
člen Výboru pro vědu a technologii PS RE
člen Podvýboru pro technologickou politiku a energii PS RE
člen Podvýboru pro vědeckou politiku a etiku PS RE
člen tzv. monitorovacího výboru PS RE
1.7.1994 – 31.5.1996 IME FT VUT Brno - FaME VUT Brno (FaME od 31. 10. 1995)
pedagogicko-vědecký pracovník - výrobní management
2.1.1963 – 30.4.1994 ZPS Zlín (IČO: 000009393):
ZPS, a.s., Zlín (od 8.9.1993)
Závody přesného strojírenství, a.s. (do 8.9.1993)
Závody přesného strojírenství, státní podnik (do 31.12.1990)
Závody přesného strojírenství, národní podnik (do 1.7. 1989)
17.3.1993 – 24.2.1994 ZPS - KLUB, a.s. (IČO: 47916915)
ředitel, místopředseda představenstva
22.2.1992 – 16.3.1993 Firemní škola, ředitel
1.6.1991 – 21.2.1992 Informační systémy, otázky koncepce.
22.3.1991 – 31.5.1991 Útvar „Progresivní metody řízení“
samostatný vývojový pracovník
1.3.1990 – 21.3.1991 Výrobní divize obráběcích strojů
zástupce vedoucího výrobní divize - pověřen řízením montáží
1.7.1984 – 28.2.1990 Výroba obráběcích strojů
vedoucí oddělení "Diagnostika a oživování NC strojů"
1.1.1980 – 30.6.1984 ŘKJ - výstupní kontrola sériové výroby
technická diagnostika číslicově řízených obráběcích strojů
vedoucí referent
1973 – 31.12.1979 Obchodně technické služby - oddělení servisu, inspekce a reklamací
diagnostik poruch NC strojů a zástupce vedoucího oddělení
1964 – 1973 Konstrukce revolverových soustruhů - číslicově řízené stroje RPK 25, RPN 25, RPN 63, RP 63 NC, RPN 63 A, RQ 63 NC
projektant - vedoucí konstrukční skupiny
1963 – 1964 Technickoorganizační rozvoj (od 2.1.1963), konstruktér


Akademické funkce: 1.2.1996 – 31.5.1996 proděkan pro vědu, zahraniční styky a propagaci fakulty
1.10.1995 – 31.1.1996 člen akademického senátu FaME
1.10.1995 – 31.1.1996 člen akademického senátu VUT Brno

Publikační činnost:
Autor jednoho a spoluautor dalších dvou vynálezů, autor, případně spoluautor 40 článků v časopisech a přednášek na seminářích, konferencích nebo kurzech pořádaných většinou Domy techniky ČS VTS, jejichž text byl publikován ve sbornících z těchto akcí, autor 19 odborných přednášek na seminářích a konferencích bez publikovaného textu, autor nebo spoluautor 7 učebních textů, 6 studií, 1 výzkumné zprávy a 3 návodů (převážně se jedná o návody na odstraňování poruch NC strojů), oponentní nebo lektorské posudky na 1 knihu, 10 výzkumných zpráv, 45 diplomových prací posluchačů vysokých škol včetně závěrečných prací pomaturitního studia a 2 kandidátské disertační práce. Vedení a konzultace 33 odborných prací (převážně diplomové práce), podíl na organizaci 34 odborných konferencí, výstav (převážně mezinárodních), kurzů nebo seminářů. Osm mých prací bylo citováno jinými autory (celkem 22 citací).

Veřejné funkce: 1.9.2004 – dosud Člen Rady vlády ČR pro bezpečnost silničního provozu
http://wtd.vlada.cz/vrk/vrk.htm
14.11.1998 – 31.10.2002 Člen Zastupitelstva města Zlína
19.11.1994 – 13.11.1998 Člen Zastupitelstva města Zlína

Politické funkce: 1.1.1999 – 27.1.2007 Člen Předsednictva ČSSD
1.1.1999 – 9.2.2007 Předseda pracovní komise NHK ČSSD pro průmyslovou politiku
1.1.1999 – 10.2.2007 Člen odborné komise ČSSD pro vědu a technologie (garant P ČSSD)

Členství v politických stranách: 15.3.1991 – 10.2.2007 ČSSD
1961 – 1970 KSČ (vyloučen pro „pravicový oportunismus“ a nesouhlas se vstupem vojsk 21. srpna 1968)


Miloš Melčák v našich článcích

  • Petr Meduna: Frau Melčáková

    Parlamentnílisty.cz, 16. 10. 2017 Vůbec ne náhodou jsem si při oznámení bývalé šéfky německé Alternativy pro Německo (AfD) Frauke Petryové o odchodu ze strany vybavil bývalého poslance českého parlamentu Miloše Melčáka. Ten se stal „konstruktivním poslancem“ poté, co společně s výtečníkem Michalem Pohankou, údajně na radu Miloše Zemana, podpořili druhou Topolánkovu vládu. … více

  • Přeběhlíkem je ten, kdo zradí volební program, hájí se Paroubek

    Novinky, 7. 10. 2011 Jiří Paroubek dříve ostře kritizoval přeběhlictví v parlamentu. Nyní, když opustil sociální demokraty a chystá se založit zcela novou stranu, jsou mu jeho dřívější rázné výroky na adresu poslanců Miloše Melčáka, Michala Pohanky a dalších, vyčítány. Paroubek ale stojí za svým: přeběhlík je ten, kdo zradí program, pro který byl zvolen. A to on prý nečiní. … více

  • Hašek chtěl zaměstnat Pohanku. Pak couvl

    Parlamentnílisty.cz, 14. 9. 2011 Jména Michal Pohanka a Miloš Melčák jsou v ČSSD vnímána s hořkou pachutí. Oba tehdejší sociálnědemokratičtí poslanci totiž v roce 2007 umožnili vznik vlády Mirka Topolánka. Právě Pohanku měl teď jihomoravský hejtman Michal Hašek chtít zaměstnat na svém krajském úřadě. … více

Události – Miloš Melčák

| celý kalendář
  • 84. narozeniny