zavřít
Jakub Fugger

obchodník, bankéř

Narození:
6. 3. 1459 , Augsburg, Bavorsko
Úmrtí:
30. 12. 1525  ve věku 66 let,  Augsburg, Bavorsko  †
Znamení:
ryby  
Výška:
přidej výšku
Hodnotit:
Líbí Nelíbí

2 se líbí, 0 se nelíbí

ODEBÍRAT NOVINKY O TÉTO OSOBNOSTI

Jakub Fugger patřil mezi nejbohatší obchodníky ve středověké Evropě. Rod Fuggerů se stala „vlajkovou lodí“ finanční sféry Evropy 14. až 16. století. Jakub Fugger pocházel z uznávané rodiny obchodníků a bankéřů, jejichž vliv sahal až královský dvůr. Otec Jakub, zvaný „Starý“ se zaměřil především na obchod s vlnou, kořením a hedvábím. Malý Jakub Fugger i jeho čtyři bratři jsou již od dětství připravováni na pokračování v rodinné tradici vynikajících obchodníků. V Benátkách se vyškolí v oboru účetnictví. Otec měl s Jakubem Fuggerem jiné plány. Chtěl, aby jeho syn vystudoval na kněze. Ten s těmito plány souhlasil a začal studovat teologii. Studium však nedokončil, neboť zemřel Jakubův bratr, který byl pokládán za otcova nástupce v čele firmy. Jakub se věnoval otcovu obchodu. Postupem času se však rozhodl pro doly na stříbro a měď. Již od počátku se mladému Jakubovi Fuggerovi daří. Výhodnou výměnou za koncesi na stříbrné doly v Tyrolsku poskytl v roce 1491 římskému králi Maxmiliánovi I. Habsburskému (1459 – 1519) částku přes 100 000 zlatých. Tím krále zachrání před krachem a krále i celou habsburskou dynastii si zaváže. Z mědi a stříbra nechává Jakub Fugger vyrábět děla, řídí příjmy španělských rytířských řádů, podílí se na financování mořeplaveckých výprav, financuje výpravy objevitelů Hermána Cortése a Francisca Pizzara, kteří mířili se svými výpravami do Ameriky. Vedení své firmy přesouvá Jakub Fugger do belgických Antverp. Je přesvědčen, že se toto město stane novým obchodním a bankovním centrem Evropy. Fugger dobře zná svoji obchodní sílu. Prostřednictvím svých filiálek v Římě, ve Vídni a v Augsburgu dává do oběhu peníze ve formě směnek svých firem. Tehdejší společnost tyto směnky vyvažuje zlatem. V letech 1511 až 1527 se Fuggerovy banky, doly, obchody a výrobní manufaktury stále více rozmáhají. Každý rok dle soudobých analytiků vydělal o polovinu více, než do podnikání vložil. Fugger kontroloval podniky od jihoněmeckých firem přes banky a obchody v Antverpách až po doly v Uhrách. Byl to svého druhu první nadnárodní monopol. Dnešní hodnota tohoto monopolu by se údajně mohla rovnat třem největším současným světovým společnostem s jměním přesahujícím 1 trilion eur – tedy asi jeden tisíc miliard eur.. V první polovině 16. století přišel budoucí římský císař Karel V. (1500 – 1558) s myšlenkou všesvětové monarchie. Podle jeho nápadu by měla svatá říše římská národa německého vládnout nad celým světem. Bylo jasné, že se jedná o utopii, neboť různorodé státy jako Německo, Itálie nebo Nizozemí by nikdy nemohly spolu existovat. Jakub Fugger si však dobře uvědomuje, že by bylo dobré Karla V. v jeho myšlence podporovat a tím si ho získat na svoji stranu. Proto zaplatil německým kurfiřtům, aby Karla V. zvolili na římský trůn. Karel V. byl korunován v Cáchách 23. října 1520. Jakub Fugger začal svoji pozornost soustřeďovat na Slovensko. Od 13. století patřilo Slovensko díky rozvoji těžby drahých kovů a zakládání měst k nejrozvinutějším oblastem Uherska. Je nutné těžit ve stále větších hloubkách a tím rostou i náklady. Často se stává, že se v šachtách objevuje voda. Majitelé dolů ale nemají dostatek finančních prostředků. Bohatý podnikatel, levočský občan Ján Thurzo (1437 – 1508) a jeho syn Juraj (1467 – 1521) se spojí s Jakubem Fuggerem. Nejdříve 15. listopadu 1494 a pak 16. března 1495 v Bratislavě podepisují smlouvy o založení Thurzovsko-fuggerovské těžební a obchodní měďařské společnosti. Její název byl Der Ungarische Handel nebo i Der Neusohler Kupferhandel. Ve smlouvách se Thurzovci zavázali, že v okolí Banské Bystrice postaví hutní závodv němž budou zpracovávat veškerou měděnou rudu z pronajatého banskobystrického podniku a jeho měděných dolů v okolí. Nová těžební a obchodní měďařská společnost patří mezi největší v Evropě. Dolní produkce je zmodernizována, jsou vystavěna dvě velká hutní střediska – Staré Hory a Harmanec. Vzniká huť na čištění mědi v Tajově a huť v Moštěnici, která slouží k odlučování stříbra. Slovenská měď se používá ve velkém díky rozmachu mořeplavby do Ameriky. Užívá se na okování při stavbě lodí. Zásluhou Fuggerových aktivit dochází k novému rozkvětu slovenského hornictví i slovenských měst, zvláště pak Banské Bystrice. Jakub Fugger se zabýval pouze svými obchody a nevěnoval čas radovánkám. Brzy vstával, zavíral se na dlouhé týdny ve svém paláci v Antverpách a vymýšlel nové strategie. V roce 1498 se sice oženil s dvacetiletou Sybillou Arztovou z bohaté augsburské rodiny, ale neměli žádné děti. Jakub Fugger zemřel ve svých šedesáti šesti letech. Byl pohřben v okázalé soukromé kapli v Augsburgu. Na jeho výslovné přání byl nad jeho hrobem vyryt nápis: „Zde odpočívá ten, jehož mimořádně velkému bohatství se nikdo nevyrovná“. Jakub Fugger neměl potomka, který by po něm zdědil nejen bohatství, ale i obchodní talent. Za svého nástupce zvolí Jakub Fugger synovce Antona (1493 – 1560). Doba se ale změnila, Evropa si žádá zlato stříbro z Ameriky a evropské doly se dostávají do existenčních problémů. Anton se dopustil několika strategických chyb, když se až příliš orientoval na Habsburky. V roce 1529 se český a uherský král Ferdinand I. zadluží milionem zlatých. To je pětkrát více, než kolik činily královy roční příjmy. Anton Fugger dluhy zaplatil, ale peníze již nikdy nedostal zpět. Následné války a krize se podepsaly na úpadku peněžního domu Fuggerů. Další nástupci Antona se již angažují v jiných oblastech, především jako majitelé pozemků a panství. …zobrazit celý životopis

Upravit životopis

Životopis

Jakub Fugger patřil mezi nejbohatší obchodníky ve středověké Evropě. Rod Fuggerů se stala „vlajkovou lodí“ finanční sféry Evropy 14. až 16. století.

Jakub Fugger pocházel z uznávané rodiny obchodníků a bankéřů, jejichž vliv sahal až královský dvůr. Otec Jakub, zvaný „Starý“ se zaměřil především na obchod s vlnou, kořením a hedvábím. Malý Jakub Fugger i jeho čtyři bratři jsou již od dětství připravováni na pokračování v rodinné tradici vynikajících obchodníků. V Benátkách se vyškolí v oboru účetnictví.

Otec měl s Jakubem Fuggerem jiné plány. Chtěl, aby jeho syn vystudoval na kněze. Ten s těmito plány souhlasil a začal studovat teologii. Studium však nedokončil, neboť zemřel Jakubův bratr, který byl pokládán za otcova nástupce v čele firmy. Jakub se věnoval otcovu obchodu. Postupem času se však rozhodl pro doly na stříbro a měď.

Již od počátku se mladému Jakubovi Fuggerovi daří. Výhodnou výměnou za koncesi na stříbrné doly v Tyrolsku poskytl v roce 1491 římskému králi Maxmiliánovi I. Habsburskému (1459 – 1519) částku přes 100 000 zlatých. Tím krále zachrání před krachem a krále i celou habsburskou dynastii si zaváže.

Z mědi a stříbra nechává Jakub Fugger vyrábět děla, řídí příjmy španělských rytířských řádů, podílí se na financování mořeplaveckých výprav, financuje výpravy objevitelů Hermána Cortése a Francisca Pizzara, kteří mířili se svými výpravami do Ameriky.

Vedení své firmy přesouvá Jakub Fugger do belgických Antverp. Je přesvědčen, že se toto město stane novým obchodním a bankovním centrem Evropy.

Fugger dobře zná svoji obchodní sílu. Prostřednictvím svých filiálek v Římě, ve Vídni a v Augsburgu dává do oběhu peníze ve formě směnek svých firem. Tehdejší společnost tyto směnky vyvažuje zlatem.

V letech 1511 až 1527 se Fuggerovy banky, doly, obchody a výrobní manufaktury stále více rozmáhají. Každý rok dle soudobých analytiků vydělal o polovinu více, než do podnikání vložil. Fugger kontroloval podniky od jihoněmeckých firem přes banky a obchody v Antverpách až po doly v Uhrách. Byl to svého druhu první nadnárodní monopol. Dnešní hodnota tohoto monopolu by se údajně mohla rovnat třem největším současným světovým společnostem s jměním přesahujícím 1 trilion eur – tedy asi jeden tisíc miliard eur..

V první polovině 16. století přišel budoucí římský císař Karel V. (1500 – 1558) s myšlenkou všesvětové monarchie. Podle jeho nápadu by měla svatá říše římská národa německého vládnout nad celým světem. Bylo jasné, že se jedná o utopii, neboť různorodé státy jako Německo, Itálie nebo Nizozemí by nikdy nemohly spolu existovat. Jakub Fugger si však dobře uvědomuje, že by bylo dobré Karla V. v jeho myšlence podporovat a tím si ho získat na svoji stranu. Proto zaplatil německým kurfiřtům, aby Karla V. zvolili na římský trůn. Karel V. byl korunován v Cáchách 23. října 1520.

Jakub Fugger začal svoji pozornost soustřeďovat na Slovensko. Od 13. století patřilo Slovensko díky rozvoji těžby drahých kovů a zakládání měst k nejrozvinutějším oblastem Uherska. Je nutné těžit ve stále větších hloubkách a tím rostou i náklady. Často se stává, že se v šachtách objevuje voda. Majitelé dolů ale nemají dostatek finančních prostředků. Bohatý podnikatel, levočský občan Ján Thurzo (1437 – 1508) a jeho syn Juraj (1467 – 1521) se spojí s Jakubem Fuggerem. Nejdříve 15. listopadu 1494 a pak 16. března 1495 v Bratislavě podepisují smlouvy o založení Thurzovsko-fuggerovské těžební a obchodní měďařské společnosti. Její název byl Der Ungarische Handel nebo i Der Neusohler Kupferhandel.

Ve smlouvách se Thurzovci zavázali, že v okolí Banské Bystrice postaví hutní závodv němž budou zpracovávat veškerou měděnou rudu z pronajatého banskobystrického podniku a jeho měděných dolů v okolí.

Nová těžební a obchodní měďařská společnost patří mezi největší v Evropě. Dolní produkce je zmodernizována, jsou vystavěna dvě velká hutní střediska – Staré Hory a Harmanec. Vzniká huť na čištění mědi v Tajově a huť v Moštěnici, která slouží k odlučování stříbra. Slovenská měď se používá ve velkém díky rozmachu mořeplavby do Ameriky. Užívá se na okování při stavbě lodí.

Zásluhou Fuggerových aktivit dochází k novému rozkvětu slovenského hornictví i slovenských měst, zvláště pak Banské Bystrice.

Jakub Fugger se zabýval pouze svými obchody a nevěnoval čas radovánkám. Brzy vstával, zavíral se na dlouhé týdny ve svém paláci v Antverpách a vymýšlel nové strategie. V roce 1498 se sice oženil s dvacetiletou Sybillou Arztovou z bohaté augsburské rodiny, ale neměli žádné děti.

Jakub Fugger zemřel ve svých šedesáti šesti letech. Byl pohřben v okázalé soukromé kapli v Augsburgu. Na jeho výslovné přání byl nad jeho hrobem vyryt nápis: „Zde odpočívá ten, jehož mimořádně velkému bohatství se nikdo nevyrovná“.

Jakub Fugger neměl potomka, který by po něm zdědil nejen bohatství, ale i obchodní talent. Za svého nástupce zvolí Jakub Fugger synovce Antona (1493 – 1560). Doba se ale změnila, Evropa si žádá zlato stříbro z Ameriky a evropské doly se dostávají do existenčních problémů. Anton se dopustil několika strategických chyb, když se až příliš orientoval na Habsburky. V roce 1529 se český a uherský král Ferdinand I. zadluží milionem zlatých. To je pětkrát více, než kolik činily královy roční příjmy. Anton Fugger dluhy zaplatil, ale peníze již nikdy nedostal zpět. Následné války a krize se podepsaly na úpadku peněžního domu Fuggerů. Další nástupci Antona se již angažují v jiných oblastech, především jako majitelé pozemků a panství.